Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej

Pobierz

(0-1) Tłuszcze podlegają trawieniu tylko w postaci zemulgowanej.. Podaj nazwę .. - za poprawne podanie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc uwzględniające zwiększenie powierzchni wymiany gazowej 0 p.. 1 ocena | na tak 100%.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: zwiększa powierzchnię wymiany gazowej.. Oddechowa - podstawową funkcją płuc jest oddychanie.. Schemat budowy układu oddechowego człowieka Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla przez ściany pęcherzyków zachodzi dzięki różnicy stężeń tych gazów w pęcherzykach płucnych i we krwi.Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%).. Układ krążenia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabel ę. Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie .Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. - za poprawne podanie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc uwzględniające zwiększenie powierzchni wymiany gazowej 0 p.. Zadanie 11.. Serce posiadaja przegrode calkowita i jak najbardziej sie krew w nie miesza w komorze.. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany gazowej..

Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.

- za odpowiedź merytorycznie niepoprawnąPłuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. Znaczenie Bałtyku dla człowieka?. Podobne pytania.. (0-1) Wiadomości i rozumienie Określenie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc człowieka dla wymiany gazowej (I.2.a.1) Przykład poprawnej odpowiedzi: Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany gazowej.. Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MBI-P1_1P-122 Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.. - za odpowiedź merytorycznie niepoprawnąEfektywność wymiany gazowej uzależniona jest od kilku czynników.. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. 1 0 Odpowiedz.. Pęcherzykowa budowa płuc wpływa na zwiększenie powierzchni wymiany gazów Zadanie 11.. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu - kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.. Odpowiedzi: 1Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. Zadanie 11.. - za poprawne podanie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc uwzględniające zwiększenie powierzchni wymiany gazowejolbrzymia ilość pęcherzyków płucnych ( 300-500 milionów) , duża powierzchnia wymiany gazowej ( mała objętość pęcherzyka w porównaniu z jego powierzchnią), pęcherzyki zbudowane z nabłonka jednowarstwowego płaskiego, czyli najcieńszej tkanki umożliwiając łatwą wymianę gazową, duże unaczynienie płuc ( naczynia włosowate)Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie..

ZADANIE 11Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.

………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 23.. 1 Wpisz do tabeli nazwy układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek .Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Jednak czesciowe mieszanie nastepuje u podstawy aorty lewego i prawego luku aorty poniewaz sa tam polaczone.Matura 2012 - biologia - odpowiedzi, arkusze.. Rozwiązanie .. .Powierzchnia wymiany gazowej w płucach jest stale wilgotna,co ułatwia dyfuzję gazów.. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Proces wymiany gazowej polega na tym, że powietrze, które wdychamy za pomocą ruchów ssąco-tłoczących klatki piersiowej przez nos lub usta .wymień przykłam sprzężenia zwrotnego dodatniego w organizmie człowieka i podaj jaką pełni funkcje .. Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym odbywa się emulgowanie1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.1) opisuje budowę i funkcje narządów wchodzących w skład układu oddechowego; 2) wyjaśnia znaczenie oddychania tlenowego dla organizmu; 3) przedstawia mechanizm wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz określa rolę klatki piersiowej i przepony w tym procesie; 4) określa rolę krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla;Budowa płuc..

Podaj nazwę ...Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.

Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. (2 pkt) Zbadano częstość występowania grup .Wiadomości i rozumienie Określenie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc człowieka dla wymiany gazowej (I.2.a.1) Przykład poprawnej odpowiedzi: Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany gazowej.. Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej.. Utrudniona zostaje zatem wymiana gazowa i dochodzi do niedotlenienia.. Podczas jednego wdechu (który ma objętość 2-3 litrów) udaje się przenieść do i z kapilar olbrzymie ilości gazów.Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: zwiększa powierzchnię wymiany gazowejPodaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej Odpowiedź Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymianyPodaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Funkcje płuc.. Dzięki pęcherzykowej budowie płuc u dorosłego człowieka osiąga ona nawet 100 m2.. (2 pkt) Nabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki .Wykaż znaczenie pęcherzykowej budowy płuc człowieka..

Najważniejszym z nich jest powierzchnia wymiany gazowej.

Wideo .. KOREPETYCJE.Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. - za poprawne podanie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc uwzględniające .Egzamin Maturalny Z Biologii Poziom Podstawowy Maj - ID:5e0663090eb08.. Pęcherzyki płucne posiadają warstwę nabłonka jednowarstwowego,od wewnątrz i od zewnątrz, przy czym przy zewnętrznej warstwie biegnie tuż przy nich naczynie krwionośne, więc posiadanie pęcherzyków płucnych może świadczyć o dobrej wymianie gazowej, (większa powierzchnia wymiany gazowej) wysokie stężenie tlenu w .Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Instrukcja dla zdającego 1.Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.. (2 pkt) Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 1000 mieszkańców.Wykaż znaczenie pęcherzykowatej budowy płuc człowieka.. Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%).. 2011-04-11 13:44:51; Wykaż związek budowy tkanki nabłonowej z pełnionymi przez nią .Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany gazowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt