Mocne i słabe strony zespołu klasowego chomikuj

Pobierz

Jakościowe : •Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.. Mocne strony Słabe strony Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe .. .Rola nauczyciela sprowadza się do dokonywania stałej obserwacji uczniów, do rozpoznawania poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno - moralnych w stosunku do wyma-gań edukacyjnych.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych.•Liczba uczniów aktywnie uczestniczących w organizowaniu, przygotowywaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.. SŁABE: 1. duże zróżnicowanie umiejętności dzieci; 2. orientacja w przestrzeni - prawa i lewa strona; 3. używanie zbyt silnego natężenia głosu podczas swobodnych zabaw; 4. umiejętność skupienia uwagi i wyciszenia grupy; 5. cierpliwe wysłuchiwanie .Moje Mocne i słabe strony na zajęciach Mocne strony:-upartość i dążenie do celu-otwartość na konstruktywną krytykę-kreatywność-pracowitość-skrupulatność-komunikatywność Słabe strony:-zbyt łatwo się dekoncentruje-słabe zdrowie-łatwość do rozpraszania się-przesadny perfekcjonizm-niecierpliwośćZespół z chęcią uczęszcza na zajęcia szkolne.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają..

Mocne strony Słabe strony Statystyki .

•Postęp w zachowaniu i uczeniu się.dwuosobowy zespół: nauczyciel przedmiotu wraz ze specjalistą (może nie być nauczycielem) od prowadzenia określonej terapii.. Aktywność uczestników zajęć: - młodzież analizuje swoje mocne i słabe .WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .. Mocne i słabe strony zespołu klasowego - ogólna charakterystyka: Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych: Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na .Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Krótka charakterystyka zespołu klasowego (mocne i słabe strony grupy, problemy wychowawcze, organizacyjne, kwestie dyscypliny, inne uwagi) (określa nauczyciel podczas rozmowy przed hospitacją)ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO..

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo .SŁABE STRONY • obniżony rozwój funkcji poznawczych • kłopoty z przypominaniem sobie posiadanych wiadomości • obniżona zdolność spostrzegania • kłopoty z wnioskowaniem i rozumowaniem przez analogię • problemy z czytaniem i pisaniem, częste błędy typu dyslektycznego • obniżone funkcje słowno-pojęciowe • obniżona koncentracja uwagiWe would like to show you a description here but the site won't allow us.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Wybór samorządu klasowego .Klasa 3b korzystając z materiałów udostępnionych przez Wydawnictwo spróbowała znaleźć nie tylko mocne strony każdego ucznia, ale także swojej klasy.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Dzieci bardzo dbają o swoją klasę, sumiennie wypełniają obowiązki dyżurnego.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. •Umiejętności i wiadomości uczniów.. Jest zaradny i samodzielny w sytuacjach codziennych np. ubieranie..

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest biernySamoocena mocnych i słabych stron Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci, osoby poszukujące pracy.. •Poziom prac wykonywanych przez uczniów.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Okazało się, że najmocniejszą stroną 3b jest to, że wszyscy w niej lubią ruch i są ciekawi, a także ugodowi, pomysłowi, lubią myśleć i .Mocne strony: Uczeo zgodnie współpracuje w grupie.. Przygotowanie nauczyciela z zakresu prowadzenia określonego rodzaju terapii ocenia dyrektor szkoły na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów, np.: dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.Osiągnięcia uczniów w .. semestrze / roku szkolnym - ogólna charakterystyka, mocne i słabe strony zespołu klasowego Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych: L.p.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwała, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.. Ważne!. Wykonuje estetyczne prace plastyczne.. udana i owocna współpraca z nauczycielami innych grup oraz z p. logopedą.. Określanie punktowe służy jedynie do orientacji w nasileniu obserwowanych zachowań.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (edukacja wczesnoszkolna) Rok szkolny 2014/2015, semestr I..

MOJE MOCNE I SŁABE STRONY.doc • moje mocne i słabe strony komunikowania się ... Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.

.Plik MOCNE i SŁABE STRONY NAUCZYCIELI.doc na koncie użytkownika agga68 • folder MUZYKA W GIMNAZJUM • Data dodania: 13 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik moje mocne i słabe strony.doc na koncie użytkownika Kasiuniek • folder Godzina wychowawcza • Data dodania: 26 kwi 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Ocena śródroczna-podsumowanie osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania jest wynikiem półrocznej obserwacji.W pierwszej części arkusza Prezentacja ucznia (mocne i słabe strony ) należy zaznaczyć odpowiednią wartość od 1 - 5, gdzie 1 oznacza brak umiejętności, zachowań, nawyków itd., a 5 - najczęstsze występowanie.. Stworzyła mapę mocnych stron klasy.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu, zawodów Osiągnięcia (miejsca I-III)- sympatia ze strony innych uczniów; - tzw. inteligencja praktyczna, uczenie się poprzez działanie.. Umacnianie pewności siebie w celu efektywnego zaplanowania kariery zawodowej.. Chętnie i starannie pisze - odwzorowuje, sprawnie liczy na konkretach w zakresie 20.. Umiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.8.. Jest koleżeoski.. •Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych.. Liczba uczniów opinia PPP orzeczenie PPP zwolnienie z w-f rezygnacja z religii podopieczni CPDiPR Wnioski do pracy z klasą w następnym roku szkolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt