Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.3

Pobierz

Przeczytaj tekst i uzupełnij lukę (3.3) More Questions From This User See All.Zadanie 3.. Luki należy uzupełnić w języku .Zadanie 8.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wstaw w luki odpowiednie zdania.. 2 Nazwij przedmioty szkolne na obrazkach w tekście.. 3 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. JOURNEY TO A NEWW zeszycie zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F) uzasadnij swój wybór KROK 8 Wykonaj zad5 str61 Przeczytaj i posłuchaj cztery porady żywieniowe AD zamieszczone na dole strony Na podstawie informacji w nich zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach w języku polskim KROK 9.Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Ćwiczenie 5a /99.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (Cała treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Przeczytaj tekst źródłowy ze str. 172 ; na pytania odpowiedz w zeszycie.Popatrz ponownie na ilustrację z ćwiczenia 1..

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie w zdaniach 3.1.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.ZADANIE 8 / 4 Przeczytaj tekst.. Question from @Kangulka - Szkoła podstawowa - Język angielski.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w e-mailu (4.1. zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).. Many professionalPrzeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-5 właściwymi informacjami.. Uwaga!. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Na początek słownictwo, które będzie Ci potrzebne do wykonania zadań.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj tekst.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wypisywanych wyrazów.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z autorką książki na temat kobiet w kosmosie i podróży turystycznych w przestrzeń kosmiczną..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki należy uzupełnić w języku polskim.. _____ popularity.Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Pamiętaj, że oceniana jest karta odpowiedzi!. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 24 sierpnia, 2018.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. He .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga!. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. So noPrzeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 9.1-9.3 w e-mailu do Betty zgodnie z treścią tekstów.. literę .Zadanie 3.. 3/87 - przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-3 wyrazami z ramki.. - 3.5. wybierz właściwą opcję (A, B lub C).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. But once we were inside the hall the music was much, much louder.4 - przeczytaj tekst, uzupełnij luki zgodnie z treścią tekstu..

Przeczytaj uważnie cały tekst..Uwaga!.

ZADANIE 9 / 3 Przeczytaj teksty 1 i 2.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.4 Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 1 The Smiths produce over twenty .Przeczytaj tekst.. (0-3)Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij w nim luki 1-3 zdaniami A-E.. Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.. (0-10 pkt.). Uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4, zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij luki w zdaniach 3.1.-3.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach (1-3) zgodnie z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. In 2011, Japan experienced a huge .Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4, zgodnie z treścią tekstu.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

(tekst w załączniku) 8.1.

jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt