Plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych klasa 6

Pobierz

z objawami "ryzyka dysleksji".. Tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością .Program jest skierowany do uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi kl. IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum, których udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych zaleca poradnia psychologiczno-pedagogiczna.. Gruntowne utrwalenie zasad ortograficznych.. 6.Plan pracy na zajęciach terapii pedagogicznej (zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych) Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.. i pisania.. Nowe materiały będą w załącznikach Miłej nauki.. Usprawnianie zaburzonych funkcji.. 3568 Dzień dobry, W załączniku znajdują się materiały dla poszczególnych klas do zdalnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. ZKK kl.I, II.pdf [ ] 410 kB: NAUKA ZDALNA klasa VII, VI ZKK .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. 1. Wdrażanie do samodzielności w pracy, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, uświadamianie mocnych i słabych stron, uczenie kontroli nad emocjami.. Cele szczegółowe: • stymulowanie rozwoju intelektualnego • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych • podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania • usprawnianie pamięciPlan zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla klas 4-8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie ..

2.Nazwa zajęć: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

2.Ćwiczenia sprawności manualnej.. Aktywny udział w zajęciach.. klasy 4 - 6; ldu-prawa-dziecka-1.pdf.. Ćwiczenia logicznego myślenia, rozwiązywanie rebusów i zagadek.. 4.Stymulacja i korekta percepcji słuchowej; kształtowanie świadomości fonologicznej.. bardziej szczegółowoPlan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach łączonych I-II 1. klasa-2-3-25.05.2020 Pobierz.. Uczniowie tworzą grupy na poziomie klas (6 grup) i spotykają się na zajęciach raz w tygodniu na 60 minut.Praca korekcyjno-kompensacyjna będzie obejmowała: 1.Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej jako ćwiczenia wprowadzające.. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaPlan lekcji; Tygodniowe menu; Zajęcia dodatkowe; Świetlica; .. Pozdrawiam Justyna B. załącznik 1Materiały do pracy: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Udzielanie porad uczniom oraz ich rodzicom odnośnie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem, nauką i zachowaniem.. Dobieranie jednakowych obrazków figur geometrycznych i zbiorów liczbowych w tym samym układzie.zajęć.. uczniowie klas II-III.. Są to programy multimedialne z ćwiczeniami, grami i zabawami, które można wykorzystać w nauczaniu i terapii dzieci ze specjalnymi .Micorek M.. 6 Kolejne etapy odpowiadają zasadzie stopniowania trudności.. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny..

Opracowanie wniosków do dalszej pracy korekcyjno - kompensacyjnej.

Jednym z ważniejszych zadań współczesnej szkoły jest możliwie najwcześniejsza pomoc uczniom o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, która .Zaproponowany układ treści ma stanowić pomoc przy układaniu planu pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i doborze ćwiczeń dla poszczególnych uczniów z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń.. Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.. Ilość uczniów w grupie: 4 Założenia i cele programu.. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami w sytuacjach problemowych.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia.. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.. Wyrabianie pewności siebie.. W etapie I zawarte są ćwiczenia łatwiejsze.Plan pracy Bezpieczny internet Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych .. karty-pracy-4-6-1 Pobierz.. 3.Usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej .. Czynności związane z zakończenie programu: 1.. Smoleńska A.. Cele ogólne: 1.program pracy z uczniem/uczennicĄ zajĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych nowa jakoŚĆ edukacji w pyskowicach.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa VIII - Weronika Orzechowska Tagi: Zajęcia korekcyjno kompensacyjne klasa VIII Weronika Orzechowska Wtorek, 09.06-23.06.2020 r., Piątek, 19.06.2020 r. ZAŁĄCZNIK .Programy edukacyjno-terapeutyczne klasa 4-8 SP..

klasa-7-8-25.05.2020 Pobierz.

Przekazanie dziecku i rodzicom informacji do pracy własnej nad problemem Oczekiwane efekty: 1.. 5.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.. program pracy z uczniem/uczennicĄ zajĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych nowa jakoŚĆ edukacji w pyskowicach realizowany w ramach projektu: wyrÓwnywania szans edukacyjnych uczniÓw z grup o utrudnionym dostĘpie .. Ostatnia aktualizacja 29.05.2020 .. 4.05.2020 zkk kl.VII,VIII.pdf [ ] 611 kB: 4.05.2020r.. Nauczycielu, pedagogu, terapeuto, logopedo i rodzicu.. klasy 7-8 4.05.2020. klasy-7-8-4.05.2020 Pobierz.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Konieczne wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.. Kl. .. ale zbyt krótkie (bardzo wolne tempo pracy), zawierają błędy ortograficzne I kategorii (ó, rz, ch, h), interpunkcyjne, językowe oraz wzrokowe: gubi drobne elementy liter, gubi litery itp. .Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Tworzenie pytań do przeczytanego tekstu.. Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju w tym: stymulowanie rozwoju intelektualnego,zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - klasa VI - 24.03.2020 Uczniowie klasy VI zachęcam Was do samodzielnej pracę w domu..

klasa-4-6-25.05.2020 Pobierz.

Pedagog i Psycholog; Logopeda; Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne; Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne .. Krzyżówki ortograficzne.. Ćwiczenia gałek ocznych w calu poszerzenia pola widzenia.. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami.. Wspólna dyskusja przy rozwiązywaniu problemu.. Uczeń bezpieczny w sieci- zajęcia w kl. 6a, 8b Próbna ewakuacja w klasie 2a Uczeń bezpieczny w sieci- zajęcia w kl. 6a, 8b Schronisko Łowców Leśnych Przygód w Porzeczu .. WSTĘP.. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie oprogramowania edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów klas 4-8.. Przewidywane osiągnięcia: 1.3.. Planowanie pracy korekcyjno- wyrównawczej z dziećmi mającymi wybiórcze trudności w nauce czytania .. szkolatytusa.pl.Strona Główna » Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 6 Ćwiczenie 7 Ćwiczenie 8 Ćwiczenie 9 Gorąco polecamy uczniom naukę i zabawę z wykorzystaniem poniższych stron: Klasy I-III12usprawnianie technik szkolnych czytanie pisanie liczenie mówienie i słuchanie 1. ćwiczenia w czytaniu sylabowym i wyrazowym 2. poprawienie płynności i tempa czytania 3. wdrażanie do czytania całościowego 4. ćwiczenia doskonalące poprawność czytania 5. ćwiczenie słuchu fonematycznego; wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu …1.. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz.. widze-slysze-pisze-1-1 .Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno - kompensacyjnej zaliczamy.. Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi.. List-do-Uczniów-zajęcia-dodatkowe-PPP Pobierz.. WPW-Z, Kraków 1975.. Plan pracy na rok szkolny 2021/2022.Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Podstawy reedukacji uczniów z .PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docRozwiązywanie rebusów.. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.. 3.zajęć, obserwowanie jakości wykonywanych ćwiczeń; analiza wytworów pracy uczniów.. korekcyjno - kompensacyjnych.. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Ćwiczenia sprawności manualnej, orientacji przestrzennej.. Opublikowano: 6 sierpnia 2017 roku.. Składanie obrazka z części w całość.. 4.Ogólny plan zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz program jednostkowych zajęć dla ucznia z dysleksją.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .. Opracowanie Indywidualnego Programu Pracy Terapeutycznej dla ucznia (do wglądu w dziennikach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych).. Czytanie z przesłonką - w okienku najpierw widać pojedyncze wyrazy, by na koniec odkryć całą linijkę tekstu Ćwiczenia ortograficzne Praca ze słownikiem ortograficznym.. WOM, .. Warszawa 1970.. Procedury osiągania szczegółowych celów: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt