Ramowy plan nauczania w liceum

Pobierz

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstaną trzyletnie branżowe szkoły I stopnia (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentów .ramowy plan nauczania dla liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego, w tym liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego specjalnego dla uczniÓw w normie intelektualnej: niepeŁnosprawnych, niedostosowanych spoŁecznie oraz zagroŻonych niedostosowaniem spoŁecznym.. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólny wymiar godzin = 1098 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych + 36 godzin do dyspozycji dyrektora;[Ramowy plan nauczania w VIII klasie ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów słabo słyszących] Załącznik nr 25.. W roku szkolnym 2019/2020 .w załączniku nr 7 "Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, .W późniejszym czasie wejdą również w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.. lp.W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum - od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia - od 1 września 2020 r. przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. j.pol 4 4 4 4 16 2. j.ang 3 3 3 3 12 3. drugi język (N/F/R/H) 2 2 2 2 8 4. plastyka 1 - - - 1 5. hist 2 2 2 2 8 6.ramowy plan nauczania dla liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego, w tym liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego specjalnego dla uczniÓw w normie intelektualnej: niepeŁnosprawnych, niedostosowanych spoŁecznie oraz zagroŻonych niedostosowaniem spoŁecznym..

Ramowe plany nauczania.

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych.. 2.Załącznik 16 Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej.. [Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej] Załącznik nr 56.Ramowy plan nauczania dla liceum sztuk plastycznych, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.. Semestralny wymiar godzin w klasie Razem w cztero-letnim okresie naucza nia I II III IV.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.. Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólne-Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej.. W roku szkolnym 2019/2020 .Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcąc Dokument Microsoft Word16.1 KB.ramowy plan nauczania dla liceum ogÓlnoksztaŁc Ącego, w tym liceum ogÓlnoksztaŁc Ącego specjalnego dla uczniÓw w normie intelektualnej: niepeŁnosprawnych, niedostosowanych spoŁecznie oraz zagro śonych niedostosowaniem spoŁecznym 1. w trzyletnim okresie nauczania (iv etap edukacyjny):RAMOWE PLANY NAUCZANIA 2019/2020 LICEUM KLASA 1/ 3 HIST -WOS l.p..

... Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych.

3) .RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ.. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć WF przez dwóch nauczycieli; Decyzja o przedłużeniu etapu edukacyjnego - czy jest kompetencją stanowiącą .RAMOWY PLAN NAUCZANIA Załącznik nr 4 Liceum Ogólnokształcące STM w Częstochowie Typ szkoły: czteroletnie liceum ogólnokształcące czteroletni cykl kształcenia: r r r r r r r r 1 Język polski 4 4 4 4 4 4 4 4 16 496 2 Język angielski 3 3 3 3 3 3 3 3 12 372 3 Język niemiecki 2 2 2 2 2 2 2 2 8 248 4 Muzyka 1 1 0 0 0 0 0 0 1 31RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjneRAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ : Lp.. Ze względu na to, że w pierwszych latach funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej .Ramowy plan nauczania dla liceum sztuk plastycznych, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.. Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.ramowy plan nauczania dla liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego, w tym liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego specjalnego dla uczniÓw w normie intelektualnej: niepeŁnosprawnych, niedostosowanych spoŁecznie oraz zagroŻonych niedostosowaniem spoŁecznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt