Sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu

Pobierz

równocześnie z rozpoczęciem pracy na stanowisku nauczyciela w (pełna nazwa placówki) (w wymiarze .. godzin tygodniowo), rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie .. "Jak przedstawić sprawozdanie nauczyciela stażysty" "Język obcy w edukacji przedszkolnej - e-warsztaty metodyczne.. Z dniem 01.09.2005r.. podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. 2 oraz art. 9d.. Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Praca z cyklem angielski dla starszaków".. Cele szczegółowe: 1.. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

nauczyciela stażysty.

Pracę, na stanowisku nauczyciela stażysty w Przedszkolu Samorządowym Nr 40Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013 Renata Piechowska.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: y.. Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną: E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.Propozycja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. Stanowi .. Czas trwania stażu: 01.09.2009r.. pisemne sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły, z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły i .W pierwszej części artykułu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego przybliżyliśmy pokrótce najważniejsze informacje o przebiegu stażu.. Wrzuć to tu, nie na forumImię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

Moderatorzy: Basiek70, ... sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu.

Moją przygodę pedagogiczną rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego.. § 7. ust.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z.. Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Krystyna Rakowska.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RÓŻANY DWOREK W ZIELENIEWIE SPRAWOZDANIE Z REALZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY KOŁOBRZEG 2013 Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Kornelia Magdalena Subocz Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Lutosława Kozakowska Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Lutosława Kozakowska Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. 2, pkt 1.Katalog Hanna Suwart, 2010-06-28 Rozprza Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Brzezińska.

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych .TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. zrezygnujmy choć odrobinkę z "internetowej anonimowości", powiedzmy coś o sobie.. Mam nadzieję, że sprawozdanie będzie pomocne przy pisaniu planu rozwoju .SPRAWOZDANIE.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie .. za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009 .. 01 września 2008r.. KoszalinSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego pracującym w zawodzie dziesięć lat.. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia..

przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

ust.. nauczyciela stażysty.. Czas trwania stażu od 1 września 2005r.. - 31.05.201r.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII BACEWICZ Nauczyciela kontraktowego Przedszkola Miejskiego nr 13 w Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego 1 ustawy Karta Nauczyciela); W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor.3 3.. Sprawozdanie jest napisane według najnowszych wytycznych i łączy w sobie dwa kierunki: nauczycielski i logopedyczny.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w I półroczu roku szkolnego 2009/2010.. Miejsce pracy: Przedszkole Integracyjne nr 394 w Warszawie.. - 31.05.2011r.Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu.. Przypomnieliśmy również, w jakich aktach prawnych szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania nauczyciela - stażysty.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Z dniem 01.09.2003r.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w I półroczu roku szkolnego 2009/2010 .. do: 31 maja 2004r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela .Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole - (art. 9a ust.. Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.. Z dniem xxx.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .przesyłam sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt