Przeczytaj podane zdanie wielokrotnie złożone i określ

Pobierz

Zdanie złożone współrzędnie Jak każde zdanie złożone, zawiera więcej niż jedno orzeczenie.. Narysuj wykres, postaw pytania.. Ilekroć odłożywszy książkę snuć zaczniesz nić własnych myśli tylekroć książka cel zamierzony osiąga.. Przekształć podane zdania pojedyncze w zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem.. Egipcjanie mieli ciekawy sposób pomiaru upływu czasu.. Wybierz pięć z nich i określ .. Ułóż po dwa zdania z podanymi wyrazami, użytymi w funkcji różnych części mowy.Rozróżniamy zdania złożone współrzędnie, podrzędnie oraz wielokrotnie złożone.. Następnie podkreśl w nim przymiotniki.. Kazde z podanych zdan pojedynczych przeksztalc w odpowiednie zdania zlozone.. Niekiedy można usłyszeć o "zdaniu nadrzędnie złożonym".. (0-3) Na szczęście nie wszyscy starożytni wierzyli w istnienie złotego wieku; byli i tacy, którzy spodziewali się lepszej .Zdania wielokrotnie złożone narysuj wykres ,określ itp. 1).Nagła cisza sprawiła ,że dziadek Lucjan wyjrzał na świat jak by osobiście musiał zaakceptować zmianę pogody.. • Zdanie złożone podrzędnie :.. Wykonaj do nich wykresy.. 2).Salonik od razu pogrążył się w pół mroku chociaż przed tam zdawało się ,że jest jeszcze widno.Wypowiedzi wielokrotnie złożone mogą składać się jednocześnie ze zdań zarówno współrzędnie, jak i podrzędnie złożonych, np.Zdanie wielokrotnie złożone 1..

Określ typ zdań składowych podanego zdania wielokrotnie złożonego.

a) Nie spotkam się z Tobą w sobotę, ponieważ mam już plany, które są dla mnie ważne, ale mogę pomyśleć o innym terminie.. W zadaniach wybierz tylko jedną poprawną odpowiedź i zaznacz ją kółkiem.. Następnie narysuj wykres wypowiedzenia i określ rodzaj zdań składowych.. Przeczytaj podany tekst i wykonaj polecenia.. W tym celu zastąp wyróżnione okoliczniki .. c) Zwierzęta przeczuwały nadchodzącą burzę i schowały się w swoich kryjówkach.• zdanie okolicznikowe 5.Podane wypowiedzenie wielokrotnie złożone podziel na zdania składowe i je ponumeruj.. Gdy skończą się lekcje, pójdę do biblioteki, wypożyczę tę książkę, którą mi poleciłeś, i wrócę do domu, żeby ją poczytać.. (spójniki: i, oraz, ani, tudzież, jak, też, jakże, także) Tutaj ewentualnie może być brak spójnika i zdanie może wyglądać tak: Ona ma wielki talent, świetnie pływa.. Na szczęście nie wszyscy starożytni wierzyli w ist - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Uzupełnij, pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.. Powtórzenie wiadomości .. 48 Fonetyka.. b) Skończył odrabiać pracę domową i uśmiechnął się z zadowoleniem.. Łódź indiańska dopływała do brzegu, którego prawie nie było widać, gdyż zasłaniała go gęsta ściana deszczu i spowijał nadchodzący zmrok.. Przekształć podane zdania złożone, zastępując w zdaniach podrzędnych czasowniki osobowe imiesłowami..

1.Podziel podane zdania złożone na zdania składowe.

Określ ich rodzaj.Spośród podanych w ramce wyrazów podkreśl te, w których nastąpiła utrata dźwięcz-ności na końcu wyrazu.. Powtórzenie wiadomości .. f) Uczył się zatem dostał dobrą ocenę.. To też jest zdanie zł.. Dzielili dobę na dwa-naście godzin dziennych i dwanaście godzin nocnych.Wypowiedzenia wielokrotnie złożone - analiza (wykresy zdań - zdania podrzędne, zdania współrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania).. Ułóż wypowiedzenia wielokrotnie złożone, które będą odpowiadały zamieszczonym wykresom.. natomiast zdania wielokrotnie zlozone zawierajace wiecej niz dwa orzeczenia.Podane zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Określ rodzaj zdania podrzędnie złożonego (przy okolicznikowych podaj konkretny typ): a) Mogła kupić sobie nową płytę, bo odłożyła na to pieniądze.. Na zdjęciu przeanalizuj wykresy.. Ptaki odpoczywają i lecą dalej.. Jeśli opanowałeś dobrze wiadomości dotyczące zdań złożonych, bez trudu poradzisz sobie z rozpoznawaniem i określaniem zdań wielokrotnie złożonych.Podane zdania wielokrotnie złożone przedstaw na wykresie i nazwij rodzaje zdań składowych.. Coco Chanel powiedziała kiedyś, że moda tworzypiękno, które szybkostaje się brzydkie,a sztuka .O ile wykresy zdań podrzędnie złożonych pokazują hierarchię między wypowiedzeniami składowymi i są trudniejsze do opracowania, o tyle w wypadku zdań złożonych współrzędnie warto zapoznać się najpierw z rodzajem zdania (łączne, przeciwstawne, rozłączne, wynikowe).Podziel podane wypowiedzenia na zdania (Z) oraz równoważniki zdań (R), wpisując w kratki odpowiednią literę..

Wykonaj wykres podanego zdania wielokrotnie złożonego i opisz go : ( 3p.8.

2.Przeprowadź analizę składniową podanego wypowiedzenia.W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np. (1)Odyseusz myślał *, (2)że za kilka tygodni* wróci do domu.. W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń.. W wypowiedzeniach, które są zdaniami, podkreśl orzeczenia.. Określ ich rodzaj.. Łączą się ze sobą bezpośrednio lub za pomocą spójników.. Ćwiczenie 2.. )• Zdanie współrzędnie :.. Określ rodzaj zdań złożonych, narysuj ich wykresy.. Dzieci spacerowały, pomimo tego że miały zakaz.. Znam twoją historię, ale nie zwolnię cię ze sprawdzianu.. Przekształć podane zdania tak, aby zamienić wyróżnione .Karta pracy nr 2 "Zdanie złożone" klasa 8B Droga Uczennico, drogi Uczniu, .. Podziel podane wypowiedzenia na zdania (Z) oraz równoważniki zdań (R), wpisując w kratki odpowiednią literę.. a) Kiedy wracałem z teatru, spotkałem sąsiadkę.. Połącz podane pary zdań pojedynczych w jedno zdanie złożone.5.. Wstaw przecinki.. Wykresy zdań .Określ zdania wielokrotnie złożoneNazwij zdania wielokrotnie złożone 1.. Zdania wielokrotnie złożone.Dokonaj analizy następujących zdań wielokrotnie złożonych ( uzupełnij interpunkcję, podkreśl orzeczenia lub imiesłowy- falującą, ponumeruj zdania składowe, napisz analizę zdania, narysuj wykres i udziel odpowiedzi.Przeczytaj uważnie teksty i wykonaj podane zadania..

... Określ typ zdań składowych podanego zdania wielokrotnie złożonego.

6.e) Albo odwiedzę babcię albo zostanę w domu.. 3Narysuj schematy zdań i określ rodzaje zdań podrzędnych.. Odebraliśmy nagrody z rąk dyrektora, lecz jeden z kolegów był nieobecny.. • Zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania : .. współrzędnie łączne .Zdanie złożone współrzędnie, podrzędnie, wielokrotnie… UWAGA!. a) Cześnik Raptusiewicz to postać pełna wigoru, ale ma liczne wady.. Zdania składowe uzupełniają się wzajemnie, mogą istnieć oddzielnie.. Lubię owoce, ponieważ są zdrowe.. Kobieta przerwała na chwilę i spojrzała na Czerwonego Kapturka, ponieważ chciała sprawdzić, jakie wrażenie zrobiły na dziewczynce jej słowa, mimo że wiedziała, jak dziewczynka bardzo kochała babcię.Zanalizuj podane wypowiedzenia wielokrotnie złożone : a) podkreśl orzeczenia, podziel wypowiedzenia składowe, ponumeruj je b) zaznacz wskaźniki zespolenia i określ w jakim stosunku łączą się zdania c) zadaj pytanie o wypowiedzenie podrzędne d) narysuj wykre wypowiedzenia e) nazwij typy zdań składowych Zdanie do zanalizowania : Wynająłem hotelowy pokój z ogromnym łóżkiem, nad .5. .. Przekształć zdania pojedyncze w zdania złożone.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj podane zdanie wielokrotnie złożone i określ, z ilu wypowiedzeń składowych jest zbudowane.. b) Zakłady, które produkują te wyroby, słyną na całym świecie.zdania wielokrotnie złożone sprawdzian z odpowiedziami.pdf (22 KB) Pobierz.. Wskaż zdanie nadrzędne.. Pamiętajmy, że każde zdanie złożone o dwóch zdaniach składowych, które nie jest zdaniem współrzędnie złożonym, to zdanie podrzędnie złożone.Spośród podanych zdań wskaż zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia.. Zachowaj ich formę.. b) Dyrektor przyglądał się z uwagą jak nauczyciele organizowali to spotkanie, na które czekali rodzice, ponieważ była to ważna rocznica.. Określ typ zdań składowych podanego zdania wielokrotnie złożonego.. Oznacz zdania składowe: nadrzędne (N), podrzędne (P).. Utwórz zdania z tymi słowami.. Przeczytaj poniższe wypowiedzenie i zaznacz poprawne odpowiedzi.. Rysowanie wykresu i jego opisanie (pomaga to dostrzec w sposób przejrzysty strukturę wypowiedzenia wielokrotnie złożonego).. Wpisz na schematach odpowiednie pytania.- Zdania złożone współrzędnie łączne, gdy czynności obu zdań występują w tym samym czasie lub przestrzeni.. Leżę w łóżku i czytam książkę.. b) Nagle zrobiło się tak ciemno, jakby nadeszła noc.Zapoznaj się z przykładami zdań złożonych wielokrotnie i opisami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt