Konkurs na stanowisko dyrektora szpitala 2022

Pobierz

PL. ZNAJDŹ NUMER TELEFONU.. Stanisława Staszica ds. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY.. Ogłoszenie konkursu, wymagania oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy celem przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko .Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.. Finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Zgodnie z zapisami art. 49 ust.. Ogłoszenie o konkursie oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie: Kliknij .38192;dyrektor-samodzielnego-publicznego-wojewodzkiego-szpitala-chirurgii-urazowej-im-dr-janusza-daaba-w-piekarach-slaskich-oglasza-konkurs-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-ds-medycznych;Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im.. Apr 6, 2022Sep 6, 2022Mar 30, 2022Aug 31, 2022Zalacznik nr 2 do Uchwaly NR 461/2022 Zarzadu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 7 wrzešnia 2022 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU § 1. l. Postçpowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim przeprowadza Komisja w skladzie.. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ..

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora ds.

Lecznictwa.. Wł. Biegańskiego.. 1.Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im.. INFORMACJA +48 56 641 44 44.. W .May 8, 2022Jul 20, 2022Aug 5, 2022na okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r. Szczególowe warunki konkursu ofert SQ dostçpne w Dziale Zarzqdzania Kadrami (Il piçtro, pokój nr 2927), na stronie internetowej Szpitala: (écieŽka dostçpu: Praca-Umowy konkursowe lub Biuletyn Informacji Publicznej-Dzial Zarzqdzania Kadrami-Konkurs ofert).o działalności leczniczej (Dz.U.. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.. Dokumenty do konkursu należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 09 września 2022 r. do godz. 14:30.Jul 8, 20224 days agoMay 12, 2022 Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.4 days agoJul 12, 2022Sep 8, 2022{"id":38192,"name":"dyrektor-samodzielnego-publicznego-wojewodzkiego-szpitala-chirurgii-urazowej-im-dr-janusza-daaba-w-piekarach-slaskich-oglasza-konkurs-na .2 days agoJul 8, 2022DZH/71/IX/2022/KNL.. 2022 r., poz. 633 z późn.. 1.Mar 2, 2022Regionalny Szpital Specjalistyczny im.. 1) przedstawiciele podmiotu tworzqcego..

2021 r., poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na ww.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt