Napisz w zeszycie nazwy systematyczne zwiazkow chemicznych

Pobierz

Podobało się?. Określ rzędowość atomów węgla w każdym z nich.. Związki chemiczne w załączniku :) Odpowiedź Guest.. Li2O - Cl2O - ZnS - FeO - Cu2O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek chloru(III) - …Napisz wzory sumaryczne zwiazków chemicznych o następujacych nazwach: 2009-02-02 20:18:49 Przedstaw Wzory Sumaryczne następujących związków chemicznych 2010-02-01 15:48:02 Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych .. Zgłoś nadużycie.. a) 1,1,1-tribromo-2,3-dichlorobutan Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładachNapisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. a) Ag (I) i S (II) b) Fe (II) i Br (I) c) Br (III) i O (II) d) Cu (II) i O (II) 2) Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji chemicznych.. Klasa 7 Chemia.. Przydatność 70% Kwasy i Sole -wzory chemiczne i nazwy.Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych.. Napisz w zeszycie rownania jonowe i jonowe skrocone podanych rownan reakcji chemicznych.a) BaCl₂ + Na₂CO₃ - > BaCO₃↓ + 2 NaCl b) 2 Al(NO₃)₃ + 3 H₂S - > Al₂S₃ ↓ + 6HNO₃ c) AgNO₃ + Na₃PO₄ - > 3 NaNO₃ + Ag₃PO₄↓ .Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych..

Napisz wzory sumaryczne tych związków chemicznych .

Nazwy węglowodorów nienasyconych zawierających jedno wiązanie podwójne tworzy się przez zamianę przyrostka -an w nazwie odpowiedniego węglowodoru nasyconego na przyrostek -en (ogólna nazwa alkeny), zaś w przypadku węglowodorów zawierających jedno wiązanie potrójne - na przyrostek -yn lub -in (ogólna nazwa alkiny).. Związki chemiczne w załączniku :).. Po gimnazjum opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNapisz w zeszycie wzory sumaryczne zwiazkow chemicznych o nastepujacych nazwach a.chlorek chromu(III) b.siarczek srebra(I) c.tlenek manganu(IV) d.jodek olowiu (II) e.bromek miedzi (I) dzieki za odp.. Question from @Dawio2503 - Gimnazjum - ChemiaKraszi Napiszę półstrukturalnie a w zeszycie to sobie .. 2010-11-19 18:23:01 Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych : tlenku azotu(II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Określ rzędowość atomów węgla w każdym z nich.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność..

Podaj ich nazwy systematyczne Answer.

Napisz do mnie na Instagramie: równanie reakcji CH3OOOH+CaO,HCOOH+IC CH3 COOH+Mg C2H5COOH+Ba(OH2) C17H35COOH+NaOH Chemia, opublikowany 26.09.2020 Napisz w zeszycie rownania jonowe i jonowe skrocone podanych rownan reakcji chemicznych.a) BaCl₂ + Na₂CO₃ - > BaCO₃↓ + 2 NaCl b) 2 Al(NO₃)₃ + 3 H₂S - > Al₂S₃ ↓ + 6HNO₃ c) AgNO₃ + Na₃PO₄ - > 3 .Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych.. DAJĘ NAJ Napisz wzory strukturalne wszystkich związków o wzorze sumarycznym C4H8Cl2.. Li2O - tlenek lituCl2O - tlenek chloru(I) Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 7 Klasa 7 Chemia.Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Związki chemiczne w załączniku :)Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory i nazwy sbstancji oznaczonych literami oraz równania reakcji chemicznych oznaczone cyframi 2012-10-16 20:58:34; rozwiaz chemograf to znaczy napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami oraz rownania reakcji chemicznych oznaczone cyframi 2011-01-08 14:27:15; Napisz wzory i nazwy systematyczne .Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych.. Zadanie jest zamknięte.. Zakres rozszerzony.. C kolejno : 1-2-3-2-1 ) 2,3-dimetylobutan ( 1-3-3-1 ) 3-bromopentan ( 1-2-2-2-1 ) a) wodorotlenek litub) wodorotlenek cyny(IV) Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 2 Rozwiązanie zadania 5 z książki To jest chemia 2..

Wzory i nazwy związków chemicznych Połącz w pary.

X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ !. 2012-02-18 21:13:55 Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych : tlenku azotu(II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08Sole - wzory i nazwy Połącz w pary.. 14 15 Chemia Chemistry Klasa 8 Sole.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać1) Napisz wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych które tworzą pierwiastki o podanych symbolach chemicznych i wartościowościach.. 2,2-dibromo-3-metylopentan ( rzędowość at.. na podstawie ułamku określonego pierwiastków napisz symbole co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych,których pochodzą: nazw ciał niebieskich-nazw .Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt